Zuthem

Heden ten dage...

Plaats Zwolle
Gemeente Zwolle
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 205460,496930
Coördinaten WGS84 52.457847,6.129622
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 1 februari 2021
Gezien (12 mnd) 195
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Gelegen ten zuiden van Zwolle aan de Hollewandseweg. Door de nog bestaande waterweg en de boerderij goed te bepalen.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Het huis is in 1806 afgebroken. Op de plaats van een van de bouwhuizen staat nu een boerderij. De grachten zijn omstreeks 1982 gedempt. Alleen het grand canal aan de overkant van de weg is nog aanwezig.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw, 2e kwart t/m 1520
Zichtbare toestand: Intact
In 1338 gaf het kapittel van Deventer aan Alof van Zuthem in erfpacht de tienden van zeven hoeven en 14 morgen land. In 1347 werd Alof tot ridder geslagen omdat hij ondermeer geld had verstrekt aan de bisschop. Nadat de schuldeisers van de bisschop verhaal gingen halen bij de steden Zwolle en Kampen werd het de bischop te gortig en trok met een flink leger de rebellen tegemoet. De Schuilenburg, Gerner en Rutenberg bij Dalfsen werden verwoest. Er werd geen huis van de Zuthems genoemd. Pas in 1434 werd een 'guet te Zuethem' genoemd.
In 1521 beraadslaagde de ridderschap, de Zwollenaren overvielen de vergadering en daarnaast verwoestte zij het huis te Zuthem.
Bron: [Gevers,1983:492]
(Bouw)fase 2 - 1520 t/m 1610
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
Nadat het huis door de Zwollenaren was verwoest werd in 1610 het huis te Zuthem genoemd. Unico van den Rutenberg moest in het huis gaan wonen wilde hij in de Overijselse raad zitting kunnen nemen.
(Bouw)fase 3 - 1610 t/m 1807
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
In 1807 werd het huis afgebroken.
(Bouw)fase 4 - 1807 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Verwijzingen

Castlephoto Havezate Zuthem
Kastelenlexicon 1906
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 589

Jan ten Hove - Zandhove; van buitenplaats tot verpleeghuis, 2002 -- blz 31 (met illustratie)

Albertus Jans Mensema - De havezaten in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 490 (met illustratie)

H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.13 334