Kastelen In Nederland.nl

Wittenstein

Hede ten dage...

Adres
Wittensteinse Allee 3
Postcode
8278 AN
Plaats
Kamperveen
Gemeente
Kampen
Provincie
Overijssel
Coördinaten RD x - y
192,300 - 499,200
Coördinaten dec nbr -ol
52.4787170 - 5.9349170
Commentaar? hier
Datum gegevens
do 25 februari 2010
 

Functies:

bed & breakfast
bed & breakfast

woning
woning

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
twijfel over verdedigbaarheid
 

Etymologie:

Ontleend aan de naam van de bouwer; Johan Witten

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1595
Zichtbare toestand:
Niet middeleeuws
Bron:
Hoewel van Rhemen meent dat Wittenstein in 1396 door de Geldersche Graaf is verwoest betrof dit kasteel Willemstein bij Aken.
Johan Witten en zijn vrouw Johanna toe Boecoop kochten in 1595 in Kamperveen een erve.

Bouwgeschiedenis:

Het huis toonde een rechthoekig grondvlak met topgevels aan de korte zijde en in het midden van voor- en achtergevel een trapgevel. Aan de achterzijde bevonden zich twee uitbouwsels, vermoedelijk schuren, zodat het omgrachte gebouw een U-vorm had. De top- en trapgevels werden vermoedelijk onder Berend Bentinck, omstreeks 1740, verwijderd en het dak veranderd. Rond 1880 zij de 16e eeuwse kruisvensters vervangen, de gracht gedempt en een veranda aangebracht.
In 1675 werd het huis Wittenstein nog voor 8 vuursteden aangeslagen.
Na 1938 werd het oude huis gesloopt en er een nieuwe gebouwd.

Bezitgeschiedenis:

Ernst Witte was geboren in 1587 en werd na de dood van zijn vader verschreven in de ridderschap. In 1626 mocht hij zijn havezate, groot 12 akkers vrijhouden van belasting

Verwijzingen

URL Commercieel
Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Albertus Jans Mensema - De havezathen in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 200 (met illustratie)
H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983
G. Haasloop Werner - Wittenstein, havezathe in het schoutambt Kamperveen, 1850 -- blz 196-199
A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.12 529