KastelenInNederland.nl

Huys te Raede / Rhaan

Heden ten dage...

Adres
Mekkelinkweg 10
Plaats
Hellendoorn
Gemeente
Hellendoorn
Provincie
Overijssel
Coördinaten RD x - y
227,429 - 494,150
Coördinaten dec nbr -ol
52.431675 - 6.452421
Commentaar? hier
Datum gegevens
do 19 december 2019
Geraadpleegd (12 mnd)
116
 

Over van middeleeuwse toestand:

Alleen de lanen herinneren nog aan de oude havezate. De huidige boerderij is gebouwd op het oostelijke bouwhuis. De grachten zijn in de loop van de 19e gedempt. Er zijn weinig middeleeuwse sporen.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1382 t/m 1841
Zichtbare toestand:
Intact
In 1841 gesloopt.
(Bouw)fase 2 - 1841 t/m heden
Typologie
< Geen >
Zichtbare toestand:
Ondergronds

Bouwgeschiedenis:

In 1524 door de Geldersen met de grond gelijk gemaakt.

Bezitgeschiedenis:

In 1382 wordt het huis Rhaan voor het eerst genoemd; 'Dat Huys to Rodden mit alle synen toebehoren, gelegen in den kerspel van Helendorn, alse die van den Damme van den gestichte van Utrecht te houden plegen.'
Rixa ten Damme werd er toen door de bisschop van Utrecht mee beleend, tegelijk met het bijbehorende goed. Dit bezit werd haar betwist door Wolter van Voorst. Deze werd vervolgens met het huis beleend in 1384, terwijl Rixa in bezit bleef met de rest van het goed. In 1393 kwam ook de rest van het goed in handen van familie van Voorst, toen Zweder van Voorst, toen onmondig ermee beleend werd.

Via Wolters' kleindochter Cunegonda van Polanen kwam het huis in de familie Van Rechteren. Cunegonda was in 1432 gehuwd met Frederik van Heeckeren genaamd Rechteren. In 1466 werd het goed overgedragen op Jacob van Ittersum. Na zijn dood kwam het in handen van zijn zuster Maria, die gehuwd was met Johan van Coeverden.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Albertus Jans Mensema - De havezaten in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 183 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.9 447