Woudenberg I

Heden ten dage...

Plaats Woudenberg
Gemeente Woudenberg
Provincie Utrecht
Coördinaten RD 156558,454851
Coördinaten WGS84 52.081928,5.409944
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 30 november 2020
Gezien (12 mnd) 136
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten zuidoosten van de kerk een plaats die later het Schilt werd genoemd.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1313 t/m 1353
Zichtbare toestand: Intact
Na inname door bisschop Jan van Arkel in 1353 gesloopt.
(Bouw)fase 2 - 1353 t/m heden
Zichtbare toestand: Deels overbouwd

Archeologisch onderzoek:

In het hartje van Woudenberg zochten de schatgravers Van Rooyen, Derk Eilander (bodemkundige) en Wim de Greef (omwonende) vandaag opnieuw naar sporen van het oude kasteel uit de dertiende eeuw. Dat er een kasteel stond (een stenen woontoren van 20 bij 20 meter) is in de archieven vastgelegd. Vermoedelijk bevond het kasteel zich op de huidige kruising van Vondellaan/het Schilt. Ook over de loop van de slotgrachten is veel bekend.

In de jaren zestig toen de wijken Nieuwoord en Het Schilt werden gebouwd, is er er al veel gevonden van het oude kasteel. De stichting Oud Woudenberg heeft alles in kaart gebracht. Wim de Greef, die op een steenworp afstand woont van de plaats waar het oude kasteel stond, heeft in de afgelopen jaren in zijn tuin tientallen glasscherven, bakstenen en aardewerk, zoals brokjes van geglazuurde vloertegels en resten van een Jacoba-kannetje uit 1300, gevonden. In totaal gaat het om meer dan tweehonderd vondsten. Die vondsten zijn de aanleiding voor het grondonderzoek op het honden uitlaatveldje, verderop in de straat

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0947
 

Publicaties:

W.H.M. Nieuwenhuis - De heerlijkheid en het huis Woudenberg onder de bisschop en de staten, 1996 -- blz 46-53

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 494

E.B.F.F. Wittert van Hoogland - Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden en Heerlijkheden, 1909 -- blz 145-429