Renswoude / Borchwal

Heden ten dage...

Adres Dorpsstraat 3
Postcode 3927 BA
Plaats Renswoude
Gemeente Renswoude
Provincie Utrecht
Coördinaten RD 165795,453600
Coördinaten WGS84 52.070636,5.54475
Bestemming Wonen
Toegankelijk Niet Toegankelijk
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 23 februari 2010
Gezien (12 mnd) 361
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Het huidige huis is in de 17e eeuw, mogelijk voor een deel gebouwd op de middeleeuwse grondvesten.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
14e eeuw, 3e kwart
Zichtbare toestand: Niet middeleeuws

Bron: Het kasteel werd gebouwd tussen 1350 en 1375.

Bouwgeschiedenis:

In 1536 wordt Renswoude erkend als ridderhofstad.

Het kasteelpark ontwikkelde zich vanaf die tijd langzaam in een Barokpark met een rechtlijnig lanenpatroon.
In 1682 wordt Johan opgevolgd door zijn derde zoon, Frederik Adriaan. Hij was getrouwd met Maria Duyst van Voorhout. Tijdens de afwezigheid van haar man liet zij het nu nog bestaande Grand Canal graven tegenover de kasteellaan. Hierdoor werden veel werklozen aan werk geholpen. Maar het was vooral bedoeld als verrassing voor haar man, want hij had een grote bewondering voor Versailles. En zo'n langgerekte vijver hoorde thuis in de Franse tuinaanleg van die tijd.
In de loop van de negentiende eeuw werd het park gemoderniseerd in de Engelse landschapsstijl.

Het hoofdgebouw bestaat uit twee grote dwarshuizen, die evenwijzig tegen elkaar aan liggen. In feite is het huis maar twee kamers diep, maar de midden- en hoektorens geven het een kasteelachtige aanzien.

Bezitgeschiedenis:

In 1623 is het kasteel al vervallen als Johan van Reede de eigenaar wordt. Deze gereformeerde kasteelheer vindt een kerk belangrijker dan de herbouw van zijn eigen kasteel. Het huis op zijn landgoed waar protestantse samenkomsten werden gehouden, was te klein geworden. Hij krijgt toestemming om vlakbij het kasteel een eigen kerk te bouwen. Deze fraaie koepelkerk wordt in 1641 in gebruik genomen. Vervolgens laat Johan van Reede in 1654 het oude slot afbreken en het nieuwe, huidige kasteel bouwen. Het kasteel werd waarschijnlijk gebouwd door de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten.
Drs. Jan Joost Carel Baron Taets van Amerongen is in juni 2009 overleden, hij was jaren de bekendste inwoner van Renswoude.

Verwijzingen

Wikipedia Renswoude
Castlephoto Kasteel Renswoude
Kastelenlexicon 0039
Rijksmonumentnr 14231
 

Publicaties:

Th.H. von der Dunk - De Stichtse bouwkunst in de nadagen van de Republiek, 1997

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 363

S. Laansma - Personeel van Kasteel Renswoude en Huize Overbosch, 1989

J.J.C. Taets van Amerongen - Kasteel Renswoude te Renswoude, 1987

S. Laansma - Kasteel Renswoude en zijn bewoners, 1986

J.E. Vries - De plaats van de Borchwal, 1986 -- z.p.

J.D.M. Bardet - Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975

meer...