Montfoort

Alle plaatjes (8)

Heden ten dage...

Adres Kasteelplein 1
Plaats Montfoort
Gemeente Montfoort
Provincie Utrecht
Coördinaten RD 125000,450750
Coördinaten WGS84 52.044539,4.949797
Toegankelijk Zomerseizoen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens za 5 september 2020
Gezien (12 mnd) 358
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

hotel / restaurant
hotel / restaurant

trouwlocatie
trouwlocatie

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Over van middeleeuwse toestand:

Alleen de toegangspoort tot de voorburcht en de oostelijke vleugel van de voorburcht restte nog. Het poortgebouw doet nu dienst als restaurant en zalenverhuur.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

' Mont Fortis ', sterke berg, heette Montfoort in 1163.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1163 t/m 1672
Typologie Ronde of ovale burcht
Zichtbare toestand: Intact
Materiaal hoofdgebouw: Baksteen
Bewoond door: Familie
Sociale klasse: Hoge adel
Omstreeks 1163 moet bisschop Godfried van Rhenen aan de Hollandse IJssel een burcht hebben gesticht. Het eerste kasteel uit de 12e eeuw was uit tufsteen opgetrokken. In de 13e eeuw is mogelijk een bakstenen ringmuur opgetrokken, waarbinnen in de loop der jaren gebouwen zijn verrezen. De hoofdburcht had een rond grondplan. De burcht was omgeven door een gracht die deels werd gevormd door een bocht in de Hollandse IJssel. De voorburcht was noordelijk van de burcht.
In 1672 door de Fransen grotendeels verwoest, alleen het portgebouw bestaat nu nog
(Bouw)fase 2 - 1672 t/m heden
Typologie Ronde of ovale burcht
Zichtbare toestand: Ruïne

Bezitgeschiedenis:

Bisschop Godfried van Rheenen bouwde het kasteel Montfoort, om het Sticht - zoals bisdom Utrecht heette - te beschermen tegen aanvallen en plunderingen door de Graven van Holland. Door de bisschop werd op de burcht een dienstman uit de ridderstad geplaatst, die de naam 'Van Montfoort ' aannam. Rond de burcht groeide een markt, waar kooplieden zich onder bescherming van de burggraaf vestigden. Zo ontstond ' Castrum Muntford ' (Mundevoorde = slot aan doorwaadbare plaats), dat in 1329 stadsrechten kreeg.

Bij de Franse aanval op de Nederlandse republiek in 1672 bezetten de troepen van zonnekoning Lodewijk XIV Montfoort. Dit was slechts voor korte duur, want Stadhouder Willem III slaagde erin hen te verjagen. Voordat de Fransen Montfoort verlieten, bliezen zij echter het middeleeuwse kasteel op, waarbij alleen het oude poortgebouw en een achtkantige toren overeind bleven. De ' Voorburcht ' bestaat nog steeds en wordt in Montfoort het ' Kasteel ' genoemd.
In 1837 verkocht de gemeente het complex aan het rijk. In 1859 werd het gebouwencomplex door het rijk in gebruik genomen als plaatselijke gevangenis. Daarna werd er een tuchtschool voor meisjes in gevestigd. Tot 1968 heeft het kasteel deze bestemming gehad. In 1974 heeft de gemeente het gehele complex aangekocht. Na een restauratieperiode van twee jaar werd eind 1985 het kasteel heropend en sinds die tijd geëxploiteerd als horecaonderneming onder de naam 'Kasteel Montfoort '.

Historische betekenis:

Het bisschoppelijk kasteel was als grens verdediging tegen de Hollanders, net als Vollenhove tegen de Friezen, de Horst (Rhenen) tegen de Geldersen.

Verwijzingen

URL Historisch Montfoort
Wikipedia Montfoort
Kastelenlexicon 1041
Rijksmonumentnr 30061
 

Publicaties:

Reinoud Rutte - Stedenatlas Jacob van Deventer; 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden, 2018 -- blz 386 (met illustratie)

Els Arents - Hervonden schoonheid, 2016 -- blz 44-49 (met illustratie)

Th.A.A.M. van Amstel - De heren Van Amstel 1105-1378, 1999

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 318

H. Sarfatij - Het kasteel van Montfoort (U), 1991 -- blz 258-260 (met illustratie)

Jaap (Jacob Gerard Nicolaas) Renaud - Waar zat Hendrik van Montfoort...?, 1987 -- blz 279-282 (met illustratie)

J.Ph.G. Kaajan - Het kasteel Montfoort en zijn bewoners, 1985

meer...