KastelenInNederland.nl
help zoeken

Oud-Amelisweerd

Heden ten dage...

Adres
Koningslaan 9
Plaats
Bunnik
Gemeente
Bunnik
Provincie
Utrecht
Coördinaten RD
140085,453280
Coördinaten WGS84
52.067419,5.16965
Commentaar ?
Datum gegevens
vr 21 september 2018
Gezien (12 mnd)
233
Aanpassingen (>2019):
 

Functies:

geen

Over van middeleeuwse toestand:

Het tegenwoordige landhuis dateert uit de 2e helft van de 18e eeuw. Over de mogelijke voorganger van dit huis is weinig zeker. Een mottekasteel is niet aangetoond. Erkenning van een voorgaand huis als ridderhofstad is er niet.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet niet, niet verdedigbaar
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1224 t/m 1672

Typologie
Motte
Zichtbare toestand:
Intact
Ameli(u)s uten Werde krijgt in 1224 een stuk grond (waard) in leen van het kapittel van Oud-Munster te Utrecht. Hierop liet deze ridder een ridderhofstad bouwen.
In 1672 door de Franse troepen verwoest,

(Bouw)fase 2 - 1672 t/m 1770

Typologie
< Geen >
Zichtbare toestand:
Ruïne

(Bouw)fase 3 - 1770 t/m heden

Typologie
Buitenplaats
Zichtbare toestand:
Intact

Bezitgeschiedenis:

Op het waard dat ridder Amelis in leen kreeg liet hij een kasteel bouwen. (In de loop der tijden veranderde Amelis-waard in Amelisweerd.) Het bezit van een ridderhofstad was één van de vereisten om toegelaten te worden tot de ridderschap van de provincie. Later werd het bezit van ridder Amelis door zijn zonen in drieën gedeeld. Twee delen vormden samen Oud-Amelisweerd, het andere deel werd Nieuw-Amelisweerd.
In 1536 wordt Oud-Amelisweerd als ridderhofstad erkend. Het kasteel heeft veel te lijden gehad in het rampjaar 1672, toen het door de Franse troepen werd vernield.

In 1761 kreeg Baron Gerard Godard Taets van Amerongen van zijn schoonvader het landgoed Oud-Amelisweerd in leen. Er kwam een brug over de Kromme Rijn en ook de tuinen veranderden van karakter, bovendien gaf hij het huis zijn huidige aanzien in 1770.
In 1808 kwam Lodewijk Napoleon in het bezit van zowel Oud- als Nieuw-Amelisweerd. De koning had het plan om van Amelisweerd een Koninklijke residentie te maken. Op Oud-Amelisweerd wilde hij zelf wonen; op Nieuw-Amelisweerd wilde hij zijn manschappen vestigen. De heerschappij van Lodewijk Napoleon duurde maar kort en in 1810 verdween hij richting Frankrijk. De Utrechtse Koningsweg en de Bunnikse Koningslaan herinneren nog aan hem.

Verwijzingen

Wikipedia
Kastelenlexicon
 

Publicaties:

D.H. Kok - Bunnik : Amelisweerd, 1997 -- blz 36-38

Th.H. von der Dunk - De Stichtse bouwkunst in de nadagen van de Republiek, 1997

René van der Mark - Omgrachte hofsteden in Zuid-Utrecht, 1996

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 102-107 (met illustratie)

Marieke Knuijt - De behangsels van Oud-Amelisweerd, 1991