Linschoten (verdwenen)

Heden ten dage...

Plaats Linschoten
Gemeente Montfoort
Provincie Utrecht
Coördinaten RD 122680,452800
Coördinaten WGS84 52.062525,4.916142
Bestemming Wonen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 22 november 2022
Gezien (12 mnd) 176
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

100 meter ten noorden van de kerk van Linschoten, op een oeverwal van het riviertje de Linschoten, wat nu de Vaartkade Noordzijde heet.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

De restanten van de gracht zijn gedempt en het terrein is deels bebouwd. Opgravingen in 1994 brachten muurresten uit de 13de eeuw aan het licht. Het terrein is beschermd als archeologisch monument.
Bijzonderheden: Bij opgravingen in 1994 is op 1 meter diepte muurwerk aangetroffen. Hieruit kon geen plattegrond van de middeleeuwse bebouwing worden geconstrueerd.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Ontleend aan het riviertje 'De Linde' of de Lindeboom. Scote is een hogere hoek land.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 2e kwart t/m 1438
Typologie Ronde of ovale burcht
Afm. hoofdburcht (m) 40
Zichtbare toestand: Intact
Op grond van de kadastrale minuut van 1820 en een archeologisch waarneming in 1970 blijkt dat het hier om een rond hoofdeiland (met een diameter van 30 meter) gaat. Het terrein ten noordwesten hiervan is vermoedelijk het voorterrein.
In 1386 werd het kasteel nog genoemd, in 1438 was het kasteel een ruïne. Dus ergens hiertussen is het kasteel deels verwoest of afgebroken.
Typologie tekst:
[Olde Meierink, 2010:74]
(Bouw)fase 2 - 1438 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ondergronds

Verwijzingen

URL Historisch Landgoed Linschoten
Kastelenlexicon 0928
 

Publicaties:

René van der Mark - Omgrachte hofsteden in Zuid-Utrecht, 1996

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 283

Adriaan Wessel Reinink - Landgoed Linschoten, 1994 -- blz 1 - 563 (met illustratie)

C.G.M. Noordam - Het kasteel Linschoten, 1994 -- blz 6-12 (met illustratie)

J.D.M. Bardet - Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975

F.W. van Gulick - Nederlandse kastelen en landhuizen, 1960

Th.Az. Fruin - Catalogus van het archief van de Heeren van Montfoort, 1920

meer...