KastelenInNederland.nl

Linschoten (verdwenen)

Heden ten dage...

Plaats
Montfoort
Gemeente
Montfoort
Provincie
Utrecht
Coördinaten RD x - y
122,680 - 452,800
Coördinaten dec nbr -ol
52.062525 - 4.916142
Bestemming
Wonen
Commentaar? hier
Datum gegevens
ma 2 augustus 2010
Geraadpleegd (12 mnd)
110
 

Locatie:

100 meter ten noorden van de kerk van Linschoten, op een oeverwal van het riviertje de Linschoten, wat nu de Vaartkade Noordzijde heet.

Over van middeleeuwse toestand:

De restanten van de gracht zijn gedempt en het terrein is deels bebouwd. Opgravingen in 1994 brachten muurresten uit de 13de eeuw aan het licht. Het terrein is beschermd als archeologisch monument.
Bijzonderheden: Bij opgravingen in 1994 is op 1 meter diepte muurwerk aangetroffen. Hieruit kon geen plattegrond van de middeleeuwse bebouwing worden geconstrueerd.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
13e eeuw, 2e kwart
Typologie
Zaaltoren
Zichtbare toestand:
Ondergronds

Bouwgeschiedenis:

Op grond van de kadastrale minuut van 1820 en een archeologisch waarneming in 1970 blijkt dat het hier om een rond hoofdeiland (met een diameter van 30 meter) gaat. Het terrein ten noordwesten hiervan is vermoedelijk het voorterrein.

Verwijzingen

URL Historisch
Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Joop van Schaik - De bouwhistorie van het Huis te Linschoten, 2005 -- blz 10-31

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

René van der Mark - Omgrachte hofsteden in Zuid-Utrecht, 1996

Ben Olde Meierink - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995 -- blz 283

Adriaan Wessel Reinink - Landgoed Linschoten, 1994 -- blz 1 - 563 (met illustratie)

C.G.M. Noordam - Het kasteel Linschoten, 1994 -- blz 6-12

J.D.M. Bardet - Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975

F.W. van Gulick - Nederlandse kastelen en landhuizen, 1960

meer...