Den Doorn

Heden ten dage...

Adres De Doornweg 47
Postcode 8035 PD
Plaats Haerst
Gemeente Zwolle
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 205150,507425
Coördinaten WGS84 52.552263,6.126004
Bestemming Wonen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens vr 22 januari 2021
Gezien (12 mnd) 367
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Tussen de Vecht en de oude weg van Zwolle naar Haerst.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Een op de z-o hoek van een omgracht vierkant terrein gelegen verdiepingloos vierkant gebouw onder omlopend schilddak.
Aan de noordzijde bevindt zich een klein uitbouwsel. De gevel aan de westzijde, gevormd na de inkorting, is gepleisterd.
In de kern van het omstreeks 1900 ingekorte huis bevinden zich nog 16e eeuwse elementen. Onregelmatig over de gevels verdeelde schuifvensters met roedeverdeling, met luiken behangen.
Het plat van het tentdak is omgeven door een houten balustrade.
Op enige afstand van de binnengracht bevindt zich een gedeeltelijk verlande buitengracht.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid

Etymologie:

Mogelijk houdt de naam verband met struiken die als afscheiding tegen het vee rond de havezate stonden.
(Bouw)fase 1 - 1427 t/m 1523
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
De oudste vermelding is uit 1427 toen een bisschoppelijke bede betaald moest worden. Gebouwd als een aanzienlijk bezit.
Bron:
(Bouw)fase 2 - 1523 t/m heden
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
In 1682 uitgebreid met een tweede bouwhuis. \r\nIn de 18e eeuw sterk in waarde verminderd. Tussen 1815 en 1862 enigszins verbouwd. Het huis heeft een classicistisch uiterlijk gekregen compleet met timpaan. \r\nNa 1881 gedeeltelijk afgebroken. Na 1953 stond het huis leeg en was reeds in deplorabele staat. In 1955 werd het huis gekocht door A.A.C. Maaskant. Deze restaureerde het huis. De restauratie was in 1967 voltooid.

Aanval(len) op kasteel

1523

Bezitgeschiedenis:

Havezate.
Gesticht door de familie Mulert en door vrouwelijke vererving overgegaan naar Uterwyck, Broeckhuysen.
In 1682 heeft de oudste zoon Willem van Broeckhuysen den Doorn weer in bewoonbare staat gebracht. Er werd o.a. een nieuw bouwhuis bijgezet. Deze Willem was een aanzienlijk man in 1696 werd hij als gecommitteerde benoemd in de admiraliteit van Amsterdam.

Historische betekenis:

Gerrit Mulert was in ieder geval een vermogend man. Naast den Doorn bezat hij een brouwerij, de havezate den Ordel en de Voorst.
In 1523 gaf Mulert de Gelderse troepen toestemming om zijn huis als uitvalsbasis te gebruiken voor een aanval op de stad Zwolle. Deze aanval mislukte, waarop de Zwollenaren het huis plunderde en gedeeltelijk verwoestte.

Archeologisch onderzoek:

Er heeft op het terrein tot nu toe (nov 2001) geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
ROB nr 21G-005 (4422)

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0068
Rijksmonumentnr 41897
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 455-456 (met illustratie)

P. den Boer - Havezate Den Doorn in Zwolle, 2006

- Het Oversticht - De cultuurhistorische @tlas Overijssel, 2001 (met illustratie)

Ronald Stenvert - Monumenten in Nederland; Overijssel, 1998 -- blz 310

Albertus Jans Mensema - De havezaten in Salland en hun bewoners, 1983 -- blz 421 - 429 (met illustratie)

Arnuldus Johannes Gevers - Oude luister in het kerspel; catalogus van de tentoonstelling over havezathen en buitenplaatsen rond Zwolle, 1980 -- blz 30 - 33

E.H. ter Kuile - Noord- en Oost Salland, 1974 -- blz 146 - 147 (met illustratie)

Henri Wolter Matteus van der Wijck - Overijssel '69, 1969 -- blz 54 - 117 (met illustratie)

meer...