Weemselo

Heden ten dage...

Plaats Albergen
Gemeente Tubbergen
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 249920,486300
Coördinaten WGS84 52.356383,6.780583
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 15 maart 2020
Gezien (12 mnd) 294
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

De havezate Weemselo lag in de buurschap Albergen, waar nu nog het erve Weemselo ligt aan de Fleringermolenbeek.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw t/m 1675
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact

Bron: 1353 wordt Johan Bevervoorde beleend met ton Wemerslo
(Bouw)fase 2 - 1675 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Bezitgeschiedenis:

Het is niet duidelijk wanneer er op het goed Weemselo al een huis stond. Het goed zelf was leenroerig aan de Utrechtse bisschop. De oudste vermelding is in 1353 wanneer Johan , de zoon van Hugo van Bevefoort beleend gehouden met het goed. Het goed bleef in dit geslacht. In 1413 bleek er een huis op te staan.

Geert (II) van Bevervoorde was vlak daarvoor in 1411, onder hulderschap van zijn oom, Egbert van Langen, met het goed beleend. Vanaf 1484 verschenen de Van Bevervoordes van Weemselo als riddermatigen op landdagen.

De familie van Bevervoorde was dan wel eigenaar van Weemselo, ze woonden er zelf maar zelden. Meestal verbleven zij op het landgoed Schloß ”Oberwerries” in het Stift Münster. De havezathe had ruim vijf eeuwen grote bezittingen en bezat naast elf erven ook een aantal kottersteden waaronder erve "de Haer" (Ref:Kadaster Ambt Delden 1832, Sectie A nr. 267) . De bewoners genoten bescherming van 't Weemselo maar als tegenprestatie waren zij verplicht hand- en spandiensten voor het Gericht te verrichten.

In 1553 wordt een dagvaarding afgeleverd bij de zaalstede Weemselo. In de bepalingen van de Ridderschap van Overijssel van 1546 wordt de residentie van een ridder nog 'saelstede' genoemd, maar in 1622 zijn dit havezaten geworden.

Weemselo werd ook een havezate. In 1591 werd het huis door troepen van de aan Spaanse zijde vechtende graaf van den Berg bezet. Met de havezate werd in 1603 Johan Christoph van Bevervoorde beleend, die echter met zijn gezin voornamelijk op zijn Westfaalse goederen verbleef en zijn naam veranderde in 'von Beverförde'. Het huis bleef hierna eigendom van leden van deze familie. Op 1 april 1675 werd het kasteel door brand verwoest en staat er nog een 'bouwhuys' dat voor twee vuursteden wordt aangeslagen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 3008
 

Publicaties:

Arnuldus Johannes Gevers - De havezaten in Twente en hun bewoners, 1995 -- blz 486 (met illustratie)

Gerrit Jan ter Kuile - Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, 1974 -- blz 248 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.12 182