Hoikink / Bevervoorde / Beverfeurde / Hoykink

Heden ten dage...

Plaats Dulder
Gemeente Dinkelland
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 250502,485574
Coördinaten WGS84 52.34975,6.788917
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 25 oktober 2020
Gezien (12 mnd) 81
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1379 t/m 1746
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1746 t/m 1810
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 3 - 1810 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein
In 1810 werd het huis afgebroken.

Bezitgeschiedenis:

Uit 1475 dateert de eerste vermelding dat Hoikink een dienstmangoed was dat vrij was van de belasting, wat het aannemelijker maakt dat er toen een edelmanswoning op was gebouwd. In 1675 werd het op drie haardplaatsen aangeslagen, waarmee het tot de kleinere havezaten behoorde.

Verwijzingen

URL Historisch Havezate Hoikink
Kastelenlexicon 3030
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 487-488 (met illustratie)

Arnuldus Johannes Gevers - De havezaten in Twente en hun bewoners, 1995 -- blz 405 (met illustratie)

H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983

Gerrit Jan ter Kuile - Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, 1974 -- blz 140 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 391 (verwyzing naar Bevervoorde) ,DL.5 665,88