Stoevelaar / Stuvelhof

Heden ten dage...

Plaats Goor
Gemeente Hof van Twente
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 235150,473500
Coördinaten WGS84 52.243717,6.560767
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens za 14 maart 2020
Gezien (12 mnd) 181
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1380 t/m 17e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 17e eeuw t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Bezitgeschiedenis:

Johan (II) ten Thye (ook wel 'van der Stuvelborch') werd in 1380 beleend met de 'Stuvelhof'. Zijn zoon is waarschijnlijk Johan (III) de Rode die 'den hof toe Stuvelinge' in 1433 leen ontving. Diens zoon, Johan IV, erfde het weer, maar zijn dochter trouwde met Reinolt van Coeverden. Johan IV deed ten behoeve van zijn kleinzoon Johan van Coeverden afstand van het huis. Hij werd er in 1495 door de bisschop van Utrecht mee beleend en verscheen als riddermatige op de landdagen. De havezate Stuvelhof bleef eigendom van de Van Coeverdens. Het werd ook wel 'de Stoevelaer' genoemd. Het is mogelijk dat Jacob van Coeverden en Nicolina Ripperda aan het huis verbouwd hebben, gezien een steen met het jaartal 1676 die overgebleven is. Hun zoon Willem van Coeverden liet er tussen 1700 en 1708 een nieuw landhuis 'Stuvelaar' bouwen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 3005
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 545

Ester Smit - Van Westerflier tot Grimberg, 2019 -- blz 96-101 (met illustratie)

Arnuldus Johannes Gevers - De havezaten in Twente en hun bewoners, 1995 -- blz 345 (met illustratie)

H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983

Gerrit Jan ter Kuile - Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, 1974 -- blz 204 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.5 160, DL.10 749