van der Meye

Heden ten dage...

Plaats Nieuwkoop
Gemeente Nieuwkoop
Provincie Zuid-Holland
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens za 29 februari 2020
Gezien (12 mnd) 228
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Omstreeks 1100 stond op het meest westelijke puntje van het graafschap van Holland - op de plaats waar nu de Meijehoeve staat - een motteburcht of versterkte hoeve stond.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

Typologie Motte
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bron: In 1424 wordt er voor het eerst officieel schriftelijk melding gemaakt van een ‘huisinge ende hofstede mit omtrent hondert mergen lants daeraen gelegen, streckende langes de Mye in de ambochte van Nieucoep’. (Een morgen was de oppervlakte van een gebied zo groot als dit in één ochtend kon worden omgeploegd. De Rijnlandse Morgen was ongeveer 0.85 hectare groot.)

Bezitgeschiedenis:

Het geslacht Van der Mye was in de middeleeuwen een zeer voorname familie in Holland (en Zeeland). Reeds in 1156 wordt in een akte de naam Albartus de Mi genoemd. De familie bezat behalve de Meijehoeve en de Honderd Morgen Polder ook (vanaf 1332) het verderop gelegen landgoed De Haack en het (voormalige) kasteel Van der Mye bij Harmelen.

Verschillende leden maakten deel uit van de grafelijke raad, het hof, en bekleedden diverse openbare functies, ondermeer die van Baljuw van Zuid-Holland en Rentmeester van Holland. Ook uit de stamboom van de familie blijkt dat zij goede banden had met andere voorname geslachten in Holland, zoals de families Van Wassenaer en Van Brederode.

Een oude gevelsteen uit 1629 in de muur van de boerderij herinnert nog aan de familie: “Het stamhuis van t afghestorven adelick gheslacht van die van Vander Mye.”
Deze steen is vermoedelijk vervaardigd in opdracht van Nicolaas van der Duijn tot Sanen, die de Honderd Morgen Polder erfde na het overlijden van de aangetrouwde stiefmoeder van zijn oma, Clara van der Mye, in 1624. Op de steen staan naast het wapen van de familie Van der Mye (drie zwarte palen op zilver), ook de wapens van de familie Van der Duijn (linksonder) en die van de familie van zijn vrouw Tymanne: de familie Van Wassenaer

Historische betekenis:

De mottenburcht aan de Mye, de Myburcht, maakte samen met de Were Ten Bossche bij Achttienhoven en de Suadenburcht bij het latere Zwammerdam onderdeel uit van een versterkte waterlinie (Rijn en Meije) die het graafschap van Holland tegen de troepen van de bisschop moest beschermen.

Verwijzingen

 

Publicaties:

W.J. Eijs - Burchten in Nieuwkoop, 1999

S.J. Fockema Andrea - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974

C.J. van Doorn - Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling, 1941