Scherpenzeel / Den Kolck

Heden ten dage...

Plaats Goor
Gemeente Hof van Twente
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 236165,472482
Coördinaten WGS84 52.234411,6.575388
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 10 maart 2020
Gezien (12 mnd) 89
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten oosten van de huidige villa aan de andere zijde van het riviertje de Regge. Coordinaten zijn niet exact!
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1313 t/m 1792
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
Van 1313 tot 1379 borgleen van het huis Goor.
(Bouw)fase 2 - 1792 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Verwijzingen

Castlephoto Havezathe Scherpenzeel
Kastelenlexicon 3038
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 535-536

Arnuldus Johannes Gevers - De havezaten in Twente en hun bewoners, 1995 -- blz 226 (met illustratie)

H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983

Gerrit Jan ter Kuile - Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, 1974 -- blz 202

E.H. ter Kuile - Zuid-Salland, 1964

D. Jordaan - De havezathe Scherpenzeel, 1954 -- blz 174-196 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.10 157