Grotenhuis

Heden ten dage...

Adres Lodiek Landen 2
Plaats Hertme
Gemeente Borne
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 255490,481670
Coördinaten WGS84 52.316568,6.755146
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 12 mei 2019
Gezien (12 mnd) 205
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

In het terrein zijn zichtbare aanwijzingen voor de havezate. Mogelijk kan de perceelsscheiding als een van de buitengrachten van het terrein herkend worden.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1437 t/m 18e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 18e eeuw t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant
Alleen een boerderij met de naam Groothuis herinnert nog aan de voormalige havenzate.

Historische betekenis:

Of het erf Grotenhuis ooit een havezate is geweest, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is het erf in de 15e eeuw voor het eerst genoemd en is het huis in de 18e eeuw gesloopt.

Verwijzingen

Castlephoto Havezate Grotenhuis
Kastelenlexicon 3025
 

Publicaties:

Arnuldus Johannes Gevers - De havezaten in Twente en hun bewoners, 1995 -- blz 95 (met illustratie)

Gerrit Jan ter Kuile - Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, 1974 -- blz 112 (met illustratie)