Kastelen In Nederland.nl

Grotenhuis

Hede ten dage...

Plaats
Borne
Gemeente
Borne
Provincie
Overijssel
Commentaar? hier
Datum gegevens
do 27 juli 2017
 

Over van middeleeuwse toestand:

In het terrein zijn zichtbare aanwijzingen voor de havezate. Mogelijk kan de perceelsscheiding als een van de buitengrachten van het terrein herkend worden.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet niet
 

Bouwgeschiedenis:

Zichtbare toestand:
Grachtenrestant

Historische betekenis:

Of het erf Grotenhuis ooit een havezate is geweest, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is het erf in de 15e eeuw voor het eerst genoemd en is het huis in de 18e eeuw gesloopt.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Arnuldus Johannes Gevers - De havezaten in Twente en hun bewoners, 1995 -- blz 95 (met illustratie)
Gerrit Jan ter Kuile - Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, 1974 -- blz 112 (met illustratie)