Het Kasteel / Gouda

Heden ten dage...

Plaats Gouda
Gemeente Gouda
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 108800,445850
Coördinaten WGS84 52.007479,4.714499
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 25 september 2016
Gezien (12 mnd) 740
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Aan het Houtmanplantsoen, aan de zuidelijk rand van de binnenstad.

Kastelen in de omgeving

Functies:

monument
monument

Over van middeleeuwse toestand:

Oorspronkelijk in de stadsmuren opgenomen kasteel. Gebouw in parallellogramvorm. In 1577 op last van het stadsbestuur in gedeelte afgebroken. In het Houtmansplantsoen zijn in de omliggende bebouwing aan de Punt omvangrijke muurdelen en gewelven bewaard gebleven.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
(Bouw)fase 1 - 1361 t/m 1577
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1577 t/m heden
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Bevat oude delen

Bouwgeschiedenis:

Het kasteel kwam tussen 1361 en 1384 tot stand. Het kasteel werd weinig bewoond, was vochtig en was tijdens de bouw al in verval. Het werd regelmatig gerepareerd en verbouwd.
De overblijfselen en een aantal historische afbeeldingen van het kasteel hebben een reconstructie mogelijk gemaakt. Globaal gesproken was het kasteel een min of meer rechthoekig gebouw. Naast de woonvleugels waren er zes rechthoekige en ronde torens. Opmerkelijk was de geleding met hoge spaarnissen van de gevel die over de IJssel uitkeek. Deze droeg bij aan het toch al indrukwekkende aanzicht.
In 1577 werd het kasteel op last van het stadsbestuur van Gouda in gedeelten afgebroken. Een van de grote torens, die dienst deed als archief werd in 1808 gesloopt.

Bezitgeschiedenis:

Jacoba van Beieren verbleef van 1425 tot 1428 op het kasteel.

Verwijzingen

Wikipedia Gouda
Castlephoto Kasteel Ter Goude
Kastelenlexicon 0245
 

Publicaties:

Reinoud Rutte - Stedenatlas Jacob van Deventer; 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden, 2018 -- blz 315 (met illustratie)

Hennie Verhoef - De graven van Blois; heren van Schoonhoven en Gouda, 2016 -- blz 128-140 (met illustratie)

Jos Stöver - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000 -- blz 465 - 465

H. Sprokholt - Het kasteel van Gouda, 1993 -- blz 1-200 (met illustratie)