De(n) Tol

Heden ten dage...

Adres Hofstedelaantje 1
Postcode 2396 HL
Plaats Koudekerk aan den Rijn
Gemeente Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 101427,461319
Coördinaten WGS84 52.1375,4.60452
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 29 april 2014
Gezien (12 mnd) 401
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

HUIS "De Tol". Kasteelterrein met omgrachting van de v.m. ridderhofstad Tol, vermeld in 1306, herbouwd na een brand in 1675 en afgebroken in 1781. Ter plaatse van het slot thans een gepleisterd huis, onder hoog schilddak gebouwd na 1807 en sedert 1870 verminkt. Onder dit huis overwelfde kelders met tegelvloer, vermoedelijk 16e eeuws. In het huis fragmenten van de Empire-inrichting: trap, plafonds met rozetten, marmeren plavuizen en fonteintje in de gang. In de tuin siervazen uit deze periode. {RDMZ]

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Naar het geslacht Van Tol.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1306 t/m 1781
Zichtbare toestand: Intact
Het huis is in 1781 afgebroken. Later werd weer een nieuw huis gebouwd dat ook weer deels werd afgebroken.
(Bouw)fase 2 - 1781 t/m heden
Zichtbare toestand: Bevat oude delen

Bouwgeschiedenis:

Het middeleeuwse huis, gebouwd omstreeks 1250, was in oorsprong een bescheiden versterking. Dit kasteeltje zou in 1420 door de Kabeljauwen kunnen zijn verwoest. Het is ook mogelijk dat het tijdens het beleg van Leiden in 1574 in brand is gestoken, maar hiervoor is geen bewijs gevonden. Op een kaart van 1565 is het huis afgebeeld, omgeven door een ringgracht. Dit zou er op kunnen wijzen dat het oorspronkelijke kasteel een ronde vorm heeft gehad. Zekerheid hierover is er niet. Wel is zeker dat het in of omstreeks 1590 werd verfraaid.

De tweede fase is die van het Renaissance-slot. Het was een opbouw en/of verdere verfraaiing van het Middeleeuwse huis. Het slot is in 1675 afgebrand. Het werd toen bewoond door Margaretha Helena de la Torre. Zij was zo verknocht aan het Huis Tol, dat ze na de brand op dezelfde plaats een nieuw huis liet bouwen, aanvankelijk dan ook geheten Het Nieuwe Huis Tol. Dit huis was geen herbouwd kasteel, maar een buitenplaats in de stijl van het einde van de 17e eeuw met kenmerken van stedelijke architectuur. Omdat vanaf 1716 het huis niet meer door de opeenvolgende eigenaren werd bewoond, ontstond achterstallig onderhoud. De buitenplaats raakte daardoor in verval en werd in 1781 afgebroken.

Na de afbraak volgde een tussenfase van een kwart eeuw waarna op de fundamenten van de buitenplaats omstreeks 1810 een herenhuis werd gebouwd. Het herenhuis is te beschouwen als de vierde fase van het Huis Tol. Na 1878 veranderde het herenhuis van functie; het werd verbouwd tot boerderij. Aan deze vijfde fase van de woning kwam een einde in 1977 toen de boerderij onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd gerestaureerd. Na restauratie werd het gebouw als woonhuis in gebruik genomen, waarmee de zesde fase een aanvang nam. Onder de woning bevinden zich nog de 16e eeuwse keldergewelven, de enige restanten van het oude Huis Tol.

Verwijzingen

Castlephoto Kasteel Den Tol
Kastelenlexicon 0448
Rijksmonumentnr 23807
 

Publicaties:

Jos Stöver - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000 -- blz 454 - 454

D. van Tol - Het huis Tol te Koudekerk en zijn bewoners (ca. 1277-1977), 1999

S.J. Fockema Andrea - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 -- blz 90

D. van Tol - 'Beschrijvingen van de adelijke hofstad en de geslagte van de heeren van Tol', 1972 -- blz 111-120

D. van Tol - De gedaanteverwisselingen van het huis Tol, 1967 -- blz 189-200

D. van Tol - De goederen van het Huis Tol te Koudekerk, 1957 -- blz 65-98

W.M.C. Regt - De Ridderhofstad 'Den Toll', 1911 -- blz 41-68

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.11 282