KastelenInNederland.nl

Zuidewijn / De Stenen Camer / 't huys te Vrijhoeve

Heden ten dage...

Adres
Hogevaart 60
Plaats
Sprang-Capelle
Gemeente
Waalwijk
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
128,000 - 411,000
Coördinaten WGS84
51.6849 - 5.01451
Commentaar ?
Datum gegevens
zo 20 april 2014
Gezien (12 mnd)
4478
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Locatie mij niet exact bekend.

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Het huidige huis stamt uit het einde van de 16e eeuw.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet niet, niet verdedigbaar
 

Etymologie:

De oorspronkelijke betekenis is Zuiddijk een dijk die in betreffende heerlijkheid van Noord naar Zuid liep.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
15e eeuw
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
Oorspronkelijk een 15e eeuwse edelmanswoning, genaamd Zuidewijn. Dit huis is in 1421 tijdens de Elisabeths vloed verwoest. De naam Zuidewijn ging over naar een op een zandplaat gespaard huis 'De Stenen Camer'.

Bouwgeschiedenis:

De voorganger van het huidige kasteel Zuidewijn was waarschijnlijk gelegen ten Westen van Drongelen en ten zuiden v/d Oude Maas en ten noorden van Waalwijk. De kunstmatige loop v/d huidige Maas ten Noorden van Waalwijk is omstreeks 1900 gegraven. [mededeling J.A. de Roy van Zuidewijn]

Bezitgeschiedenis:

Het huis is ruim 500 jaar in familiebezit vanaf van der Merwede ( vererfd door diverse families en nooit ver- of gekocht).
Een bijzonderheid is dat een voorvader ridder van der Merwede als kruisridder heeft meegedaan aan het beleg van Constantinopel in 1280? .
Sinds eind 18e eeuw in de familie – de Roy ( van Binckhorst ) – gekomen door huwelijk met een Montens ( v. Suydewijn), haar moeder was een – van Niel –.
De nazaten noemen zich – de Roy van Zuydewijn.
[mededeling J.A. de Roy van Zuidewijn]

Verwijzingen

Wikipedia
Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Esther Becx - Kastelengids van Noord-Brabant, 1999 -- blz 160-162 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 161

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 297 - 299

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.XIII 296