Zevenbergen / Luchtenburg

Heden ten dage...

Adres Markt 23
Postcode 4761 CE
Plaats Zevenbergen
Gemeente Moerdijk
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 101002,406496
Coördinaten WGS84 51.6444,4.60731
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens vr 26 november 2021
Gezien (12 mnd) 232
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Luchtenburg maakte van oorsprong geen deel uit van het kasteel Zevenbergen, maar werd er later aan toegevoegd en diende als neerhuizing. Het onherkenbare restant van het huis staat op de hoek van de Markt en de Stationsstraat.
Kastelen in de omgeving

Functies:

kantoor
kantoor

Over van middeleeuwse toestand:

Momenteel is het huis geheel ingebouwd. De voorgevel heeft twee bouwlagen onder een zadeldak en bevat vijf traveeën. De deur bevindt zich in de middelste travee. Het bovenlicht van de voordeur heeft een geïncorporeerde lantaarn. Daarboven een stenen medaillon met de naam St. Josephschool onder het portret van vernoemde. De gevel heeft een zandkleur.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1483 t/m 1577
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
Het huis werd gebouwd voor 1483. In 1511 werd het huis verbouwd, waarbij o.a. het dak met pannen gedekt werd. In 1522 volgde opnieuw een restauratie. Rond 1526 werd het huis tijdens een storm beschadigd, waarna de schade werd hersteld. In 1573 werd het kasteel Zevenbergen ingenomen door een compagnie Geuzen o.l.v. kolonel Van Dorp, die opdracht gaf het huis Luchtenburg, de waag en de schuur af te breken. Het kasteel werd in brand gestoken.
Typologie tekst:
Het gaat hier waarschijnlijk om een omgrachte hoeve.
(Bouw)fase 2 - 1577 t/m 1804
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
In 1577 werd begonnen met het herstel van Luchtenburg. In 1601 werden er herstellingen verricht. In 1704 werd het huis gerestaureerd.
(Bouw)fase 3 - 1804 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Intact
In 1804 werd het huis omgebouwd tot school, wat het tot 1956 is gebleven. Heden ten dage is er een makelaarskantoor in gevestigd.

Bezitgeschiedenis:

In 1483 werd het huis voor het eerst genoemd als eigendom van Arnold van Zevenbergen. Het huis werd door de latere heren van Zevenbergen meestal verpacht. De schuur, waar de stadswaag gevestigd was, maakte met Luchtenburg een geheel uit. In 1559 kwam het huis in handen van de familie Van Arenberg, waarvan leden het huis regelmatig bewoonden. In 1648 kwam het huis in handen van Amalia van Solms. In de loop van de achttiende eeuw werd het huis door een prinses van Oranje verkocht. In 1776 werd het huis door J.J. Hetterschij, sequester in de boedel van wijlen Barthold Geertsema, drossaard en dijkgraaf van Zevenbergen, verkocht aan het domein van de prins van Oranje. In 1782 kocht Ignatius Breda, drossaard van Zevenbergen, het goed, die in 1794 echter Friesland vluchtte. Diens weduwe, Sophia Clara de Wit, verkocht het in 1803 aan het gemeentebestuur, die echter datzelfde jaar een groot deel van het goed weer doorverkocht.

Verwijzingen

Wikipedia Luchtenburg
Kastelenlexicon 1747
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen

Publicaties:

Reinoud Rutte - Stedenatlas Jacob van Deventer; 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden, 2018 -- blz 294 (met illustratie)

R.P. Exaltus - Gemeente Zevenbergen: archeologisch onderzoek naar de resten van het voormalige kasteel Zevenbergen, 1997 -- blz 1- (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

M.H.A.J. Herben - Inboedel van het kasteel te Zevenbergen anno 1573, 1994

M.H.A.J. Herben - De inboedel van het kasteel Zevenbergen anno 1573, 1993 -- blz 13-23 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 99 (met illustratie)

Albert Delahaye - Het kasteel van Zevenbergen, 1979 -- blz 337-360 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.XIII 155, DL.XIV 985