Ypelaer / Groot Ypelaer

Heden ten dage...

Adres Beukenlaan 2
Postcode 4834 CR
Plaats Bavel
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 155135,398949
Coördinaten WGS84 51.578844,4.811867
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 28 oktober 2020
Gezien (12 mnd) 121
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Pal achter kunstacademie Sint-Joost aan de Seminarieweg.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

(Bouw)fase 1 - 1347 t/m 19e eeuw, 1e kwart
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 19e eeuw, 1e kwart t/m heden
Zichtbare toestand: Deels overbouwd

Bezitgeschiedenis:

In 1280 was Arnoud van Leuven, heer van Breda eigenaar van het goed De Ypelaar. In 1347 was Peter van Ypelaar waarschijnlijk eigenaar van het huis. Rond 1400 was Jan van Campen beleend met het goed, dat hij ongeveer dertig jaar in bezit zou houden. Via het huwelijk van zijn dochter Elizabeth kwam het goed in 1418 in handen van het geslacht Van Nispen. Zij hielden het in bezit tot 1557. Rond 1560 werd het kasteel verkocht aan Antwerpenaar François Schot; en tussen 1565 en 1648 behoorde het toe aan de familie Van Dalem uit Tholen. In 1660 kwam het huis in handen van jonker Sebastiaan van Ypelaar, die naar het huis genoemd had. In 1680 behoorde het goed aan Thomas Walraven van Arkel en in 1694 werd Don Manuel de Fonseca uit Brussel eigenaar. Rond 1790 was Isaäc del Court eigenaar, en rond 1810 was dat Willem Wagenmakers. Tussen 1820 en 1828 was Emmanuel Collier uit Amsterdam eigenaar; en vanaf 1830 was het huis bezit van Willem van Houten uit Rotterdam. De laatste particuliere bezitters waren Bonaventura Havermans en zijn zuster Anna. Zij hielden het huis van 1835 tot 1858 in hun bezit. Anna vermaakte het huis in 1858 aan de bisschop van Breda. Vanaf 1878 was het Groot Seminarie in het huis gevestigd [Peter van der Wielen].

Archeologisch onderzoek:

In maart 2008 is een non-destructief onderzoek uitgevoerd door het bureau RAAP.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0562
 

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 43 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.VI 76, DL.XIV 918