KastelenInNederland.nl

Ravenstein

Heden ten dage...

Adres
Kasteelse Plaats 1
Plaats
Ravenstein
Gemeente
Ravenstein
Provincie
Oss
Coördinaten RD x - y
173,200 - 423,175
Coördinaten dec nbr -ol
51.7976 - 5.65062
Commentaar? hier
Datum gegevens
wo 19 juni 2013
Geraadpleegd (12 mnd)
2260
 

Locatie:

Tussen de Luciastraat en de kasteelse Plaats in het centrum van Ravenstein.

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Het huidige poortgebouw dateert in oorsprong uit de 16e eeuw. Het kasteel is in 1818 gesloopt inclusief fundamenten. Er rest dus weinig meer van het middeleeuwse kasteel. Het oorspronkelijke kasteelterrein is nu herschapen in een klein stadsparkje, met een grasveld binnen de resten van de gracht. Op de voorburcht is nu een verzorgingshuis.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1360
Typologie
Vierkante of rechthoekige burcht
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
Bron: Ravenstein wordt in 1360 gesticht door Walraven van Valkenburg, leenman van de Hertog van Brabant.

Bezitgeschiedenis:

Ravestein is een vestingstad aan de Maas (Gemeente Oss). Ravenstein wordt in 1360 gesticht door Walraven van Valkenburg, leenman van de Hertog van Brabant. Hij laat aan de oever van de Maas een kasteel bouwen, na jarenlang vanuit zijn kasteel te Herpen riviertol te hebben geheven. In 1364 probeert de hertog er vergeefs een eind aan te maken, door het kasteel te belegeren. Bij het kasteel ontstaat Ravenstein dat in 1380 van Reinout van Valkenburg stadsrechten krijgt. In 1396 wordt de heer van Ravenstein bij de slag van Kleverham verslagen en gevangen genomen. De stad wordt daarna Kleefs bezit. In 1522 wordt de stad versterkt met wallen en bastions, die Karel V in 1543 weer af laat breken, behalve de stadspoorten. Als de Kleefse lijn uitsterft, maken meerder opvolgers aanspraak op het gebied. Brandenburg roept hierbij de hulp in van de Staten van Holland, die de stad in 1621 bezetten namens Brandenburg. De stad wordt nogmaals met fortificaties versterkt. In 1630 gaat Ravenstein naar het katholieke huis Palts-Neuburg. Het Staatse garnizoen verdwijnt om in 1635 weer terug te komen. Ravenstein blijft echter buiten de Republiek. Bij de komst van de Fransen in 1672 trekt het Staatse garnizoen zich weer terug. De vestingwerken worden hierna gesloopt. In 1794 maakt de Franse bezetting een einde aan de autonomie van Ravenstein en in 1800 worden Ravenstein en het bijbehorende land aan de Bataafse Republiek verkocht. Onder Nederlands bestuur wordt het kasteel in 1818 tot en met de fundamenten gesloopt.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
 

Publicaties:

Esther Becx - Kastelengids van Noord-Brabant, 1999 -- blz 154 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 88 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.IX 380,382, DL.XIII 1115

Bas Aarts - De Maas: riviertollen en kasteelbelegeringen in het land van Cuijck en Ravenstein -- blz 93-96 (met illustratie)