Pasbogaard

Heden ten dage...

Adres Passtraat
Plaats Sint-Oedenrode
Gemeente Meierijstad
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 160250,397360
Coördinaten WGS84 51.565264,5.463047
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 14 december 2020
Gezien (12 mnd) 141
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

“Het huis lag tussen de Dommel en het water ‘die Vrede’, dat zich met zijn wielen uitstrekte tot de Molenbrug”, zo werd de omgeving rond 1400 beschreven. Dit betekent dat de omgeving er heel anders uitzag als aan het begin van de vorige eeuw. In de achttiende eeuw werd het omschreven als een adellijk slot Pas-Bogaert, welk goed door een brug over de rivier en een dreef naar de Hambrug verbinding had met de Eerschotsestraat. Aan de andere kant was het verbonden met de ‘Oude Straet’ door een weg dwars over de Pas, een gemeenschappelijk weidegebied tussen dit slotje en het goed ‘de Bocht’(Dommelrode).
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Op het terrein waar het huis gestaan moet hebben, staat nu een nieuw huis dat de naam Pas-Boogaard overgenomen heeft.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1402 t/m 1797
Zichtbare toestand: Intact
Rond 1400 wordt het slot omschreven als een huis met erf en schuur, boomgaard, beemd en beemdje, met wegen en een brug.
Na 1797 werd het grootste gebouw afgebroken en van een bijgebouw werd een geriefelijke woning gemaakt. Later werd de boerderij met de stallingen afgebroken. Nog later werd ook het resterende deel afgebroken.
(Bouw)fase 2 - 1797 t/m heden
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

De oudst bekende eigenaar is Jan van de Wetering. Hij krijgt het goed rond 1402 in erfpacht van Jan van Roermont. Leunis van Rijsingen is daarna eigenaar. Daarna volgen o.a. de families Van Rutt, Van der Cluyten, Coenen en Van Lancvelt. In 1555 is het in het bezit van Adriana Dobbelsteyn. In 1619 draagt Anna van Hambroeck de rechten van slot Jekschot na de vernietiging hiervan, over op Pas-Bogaard. Sinds 1684 is het huis in bezit van familie de Jeger. Johan Carel de Jeger biedt in 1777 zijn onverdeeld derde part van dit adellijk goed te koop aan. Het wordt verkocht aan Jan-Willem van Nouhuijs, maar de koop wordt nog hetzelfde jaar door de bezitters van het andere tweederde deel genaast. Op 16 oktober 1797 wordt het gehele goed door Amandus Henricus de Louwere verkocht aan Godefridus Coppens.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0189
 

Algemeen:

Tekst: P.J. van der Wielen

Afbeeldingen:

-Slotje Pas Bogaert, tekening, L. van Valkenburg, Tilburg, KUB S 62.7 / 820.11 Pas (1)

Bronnen:
Heesters, W./Ramakers, C.S.M., Geschiedenis van St. Oedenrode, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel XXIV, 1975, p. 104, 162
Heesters, W., Sint-Oedenrode, Zwerftocht door een Boeiend Verleden, 1981, p. 136, 186
Sasse van Ysselt, A.F.O. van, De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, 1910, dl. II, p. 101
Brock, A.C., Beschryving der Vrijheid St. Oden-Rode, 1832, p. dl. I, p. 42, 61, 76, 127, dl. II, p. 3, 42, 46, 47, 50, 71, 92, 191, 193

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 158

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 126

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.IX 978