Zuidewijn / De Stenen Camer / 't huys te Vrijhoeve

Alle plaatjes (4)

Heden ten dage...

Adres Hogevaart 60
Plaats Sprang-Capelle
Gemeente Waalwijk
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 128000,411000
Coördinaten WGS84 51.684856,5.0145016
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 20 januari 2021
Gezien (12 mnd) 3520
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Het huidige huis stamt uit het einde van de 16e eeuw.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet verdedigbaar
 

Etymologie:

De oorspronkelijke betekenis is Zuiddijk een dijk die in betreffende heerlijkheid van Noord naar Zuid liep.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1363 t/m 1421
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Dit huis is in 1421 tijdens de Elisabeths vloed verwoest. De naam Zuidewijn ging over naar een op een zandplaat gespaard huis 'De Stenen Camer'.
Deze voorganger was waarschijnlijk gelegen ten Westen van Drongelen en ten zuiden v/d Oude Maas en ten noorden van Waalwijk. De kunstmatige loop v/d huidige Maas ten Noorden van Waalwijk is omstreeks 1900 gegraven. [mededeling J.A. de Roy van Zuidewijn]
(Bouw)fase 2 - 1421 t/m heden
Zichtbare toestand: Bevat oude delen
Deze 'Stenen Camer' is dus Zuidewijn gaan heten. Dit is het huidige nog bestaande huis. Het oudste gedeelte is uit de 16e eeuw.

Bezitgeschiedenis:

Het huis is ruim 500 jaar in familiebezit vanaf van der Merwede ( vererfd door diverse families en nooit ver- of gekocht).
Een bijzonderheid is dat een voorvader ridder van der Merwede als kruisridder heeft meegedaan aan het beleg van Constantinopel in 1280? .
Sinds eind 18e eeuw in de familie – de Roy ( van Binckhorst ) – gekomen door huwelijk met een Montens ( v. Suydewijn), haar moeder was een – van Niel –.
De nazaten noemen zich – de Roy van Zuydewijn.
[mededeling J.A. de Roy van Zuidewijn]

Verwijzingen

Wikipedia Zuidewijn
Castlephoto Kasteel Zuidewijn
Kastelenlexicon 1679
 

Publicaties:

Wies van Leeuwen - De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant, 2019 -- blz 57-61 (met illustratie)

Esther Becx - Kastelengids van Noord-Brabant, 1999 -- blz 160-162 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 161

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 297 - 299

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.XIII 296