Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

8 oktober 2021

Kloppenberg

Gewijzigd: jaar_tm , eeuw_tm , kwart_tm , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem , Definitie

4 januari 2020

, typologie