Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

9 juli 2020

Jekschot

Relatie met publicatie toegevoegd. Gewijzigd: typologie , typologie_mem , bouwgeschiedenis_mem , bron , eeuw_tm , zichtbare_toestand , Adres , n_breedte , o_lengte , LocatieMem , X_coordinaat , Y_coordinaat , Definitie , definitiemem