Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

25 december 2019

Hooghuis op Hubert

Gewijzigd: OndROB , jaar_van , eeuw_van , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem , Definitie , definitiemem