Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

8 december 2020

Heesbeen

Gewijzigd: zichtbare_toestand , typologie , zichtbare_toestand

7 december 2020

, jaar_tm , eeuw_tm , kwart_tm , bouwgeschiedenis_mem , jaar_tm , eeuw_tm

4 januari 2020

, typologie