Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

4 augustus 2022

Broekhoven

Gewijzigd: zichtbare_toestand , bewoond_door

7 december 2020

, jaar_tm , eeuw_tm , kwart_tm , bouwgeschiedenis_mem