Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

13 juli 2021

Boogaard

Gewijzigd: jaar_van , eeuw_van , jaar_tm , eeuw_tm , zichtbare_toestand , bewoond_door , bouwgeschiedenis_mem

4 januari 2020

, typologie