Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

7 december 2020

Pannenhoeve

Synonieme naam toegevoegd.

Bolck

Gewijzigd: eeuw_tm , zichtbare_toestand

9 juli 2020

, typologie , typologie_mem , jaar_van , kwart_van , Definitie

25 februari 2020

, BezitGesch , X_coordinaat , Y_coordinaat , n_breedte , o_lengte , LocatieMem