Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

5 januari 2020

Adegeest

Gewijzigd: typologie

9 oktober 2019

Voorschoten

Synonieme naam toegevoegd.

Adegeest

Gewijzigd: eeuw_tm , zichtbare_toestand , Definitie

25 september 2019

, jaar_van , eeuw_van , kwart_van , bron