Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

6 december 2020

Baarschot

Gewijzigd: jaar_tm , eeuw_tm , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem

5 januari 2020

, Definitie , typologie