Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

28 oktober 2020

Altena Burcht

Gewijzigd: zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem , X_coordinaat , Y_coordinaat , bouwgeschiedenis_mem