Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

18 oktober 2021

Scheyffartshuis

Relatie met publicatie toegevoegd. Synonieme naam verwijderd. Synonieme naam verwijderd. Synonieme naam verwijderd. Gewijzigd: Bouwgesch , jaar_van , eeuw_van , kwart_van , bouwgeschiedenis_mem