Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

25 januari 2022

Bokkenheufke

Gewijzigd: jaar_van , eeuw_van , kwart_van , typologie , meerdere_grachten , zichtbare_toestand , bewoond_door , bouwgeschiedenis_mem , jaar_van , eeuw_van , kwart_van , eeuw_tm

Reijmerstock

Synonieme naam of volgorde gewijzigd.