Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

5 januari 2020

Nijswiller

Gewijzigd: typologie