Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

1 augustus 2022

Steeg

Relatie met publicatie toegevoegd. Gewijzigd: jaar_van , eeuw_van , kwart_van , zichtbare_toestand , bewoond_door , Definitie , X_coordinaat , Y_coordinaat , eeuw_tm , kwart_tm , meerdere_grachten , BezitGesch