Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

29 januari 2022

Born

Gewijzigd: jaar_tm , bouwgeschiedenis_mem , jaar_van , eeuw_van , jaar_van , kwart_van , eeuw_van , typologie , zichtbare_toestand , bewoond_door , bouwgeschiedenis_mem

27 januari 2022

, zichtbare_toestand , bewoond_door , bouwgeschiedenis_mem , eeuw_tm

5 december 2019

Foto gegevens gewijzigd.