Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

14 december 2022

Ubbergen

Gewijzigd: bouwgeschiedenis_mem

5 januari 2020

, typologie , Definitie