Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

30 oktober 2019

Pol

Gewijzigd: typologie , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem