Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

3 januari 2021

Harinxmastins

Gewijzigd: jaar_tm , eeuw_tm , kwart_tm , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem , Definitie