Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

3 januari 2021

Burmaniahuis

Gewijzigd: meerdere_grachten , Definitie , definitiemem , jaar_tm , eeuw_tm , kwart_tm , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem

23 februari 2020

Catershuis

Synonieme naam toegevoegd.

Burmaniahuis

Gewijzigd: Adres , Postcode_numeriek , Postcode_alfa , X_coordinaat , Y_coordinaat , n_breedte , o_lengte