Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

17 mei 2021

Vierakker

Gewijzigd: Definitie , BezitGesch , typologie , zichtbare_toestand , bewoond_door