Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

3 augustus 2022

Reelaer

Gewijzigd: zichtbare_toestand

2 februari 2021

, jaar_van , kwart_van , bouwgeschiedenis_mem , bouwgeschiedenis_mem