Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

1 juli 2022

Mheer

Gewijzigd: eeuw_tm , waterput , bewoond_door , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem

25 september 2019

, bouwgeschiedenis_mem , BezitGesch , BezitGesch , Definitie , definitiemem