Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

12 maart 2021

Kell

Gewijzigd: zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem , Definitie , definitiemem

27 februari 2020

, X_coordinaat , Y_coordinaat , n_breedte , o_lengte