Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

14 februari 2021

Essenburgh groot

Gewijzigd: zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem , bron