Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

17 augustus 2020

Werve

Gewijzigd: zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem