Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

27 november 2020

Schonauwen

Gewijzigd: zichtbare_toestand , jaar_tm , eeuw_tm , bouwgeschiedenis_mem , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem