Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

22 februari 2021

Sevenaer II

Gewijzigd: zichtbare_toestand , bewoond_door , bouwgeschiedenis_mem